Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Back to All Events

"LATE" Exhibit Opening

Duration: March 12 - April 27, 2019
Opening: March 12, 6:30 PM 
Artist: Mariia Proshkovska 

A solo exhibit “LATE” by Ukrainian artist Mariia Proshkovska is a continuation of the long-term “Presence” project aimed at visualizing the values stereotypically imposed by society on all types of social groups. This research art-project explores gender issues with an emphasis on aspects and concerns related to women’s lives in modern society. 

The title of the exhibit connects us to the main art-object — old doors with built-in LED-lighting word “L A T E”. Firstly, this art-object visualizes the German term “Torschlusspanik” which does not have a precise translation into English but can be literally translated to “fear of the closing gates.” This term originated in the medieval time period, when citizens lived in fear of being locked outside of their town. After sunset, the area safety gate would close, without any regard to who was left outside. Being left outside meant that you needed to avoid encountering people living outside of the city, because they could be a potential threat to you; you felt afraid of the various mythical dangers that were imposed by religious values, and were caused by a low level of education and low general knowledge about the world around you. 

Although we don’t live by gates anymore, the term is still used to describe the fear of losing opportunities. Most often this term is used in the context women's fear of losing their chance to marry or have a child (the ticking of their “biological clock”). Every time visitors pass by or try to come closer to this art-object the word “late” on the door will light up. This interactive process will allow visitors to visualize the feeling of always being late, no matter how hard you try. The objective is for guests to have the opportunity to analyze and understand themselves as well as accept that there is no need to do everything that society expects you to do. 

Mariia Proshkovska’s artwork will share personal stories collected from around Ukraine and other countries, visualize the stereotypes formed by societal pressure, and raise relevant questions for today’s conversation on gender issues. Moreover, her exhibit will create a friendly and open-minded platform to question and reflect on a variety of different topics: how our inner perception correlates with society’s; how to overcome psychological gender boundaries; how to get rid of the “biological clock” fear; explore if there is any difference in views based on a region or age, etc... The author requires us to slow down, analyze, and reconsider our automatic behavior patterns, personal decision-making process, and conduct a profound analysis of how the gender aspect of human nature has changed over time. This project will be supplemented with the result of sociological research. 

Through this exhibit, America House will join UN Women Ukraine’s HeForShe Arts Week 2019, an international arts initiative celebrated globally and annually each March 8-15. Launched at the UN in 2014, HeForShe is a global movement that aims to engage men and boys, one half of humanity, to stand in solidarity with the other half so that each one of us can achieve our full potential. 

Please remember to bring passport or driver's license.

Тривалість: 12 березня – 27 квітня, 2019
Відкриття: 12 березня, 18:30
Мисткиня: Марія Прошковська

Виставка «LATE» української мисткині Марії Прошковської — це продовження довгострокового проекту «Присутність», який покликаний візуалізувати стереотипно нав’язані суспільством цінності, що накладаються на людей різного віку. Дослідницький арт-проект “LATE” досліджує гендерні питання і акцентує увагу на певних аспектах та проблемах, які зокрема стосуються життя жінок у сучасному суспільстві. 

Назва виставки пов’язана з головним арт-об’єктом — старими дверима з вмонтованими світлодіодними літерами «L A T E». Перш за все, цей арт-об’єкт візуалізує визначення "Torschlusspanik", що не має на сьогодні точного перекладу з німецької, але буквально означає "страх перед воротами, що зачиняються". Цей термін походить з середньовіччя, коли кожна людина боялася залишитися за захисною брамою міста після заходу сонця, адже це означало до світанку уникати зустречей із людьми, які живуть за містом, тому що вони несуть потенційну загрозу; залишатись у страху перед різними міфічно-саркальними небезпеками, які були нав'язані диктатурю релігії та були спричинені низьким рівнем освіти та загальних знань про світ навколо. 

Хоча сьогодні міста вже не мають брам і можна відносно безпечно пересуватися вночі, але термін «Torschlusspanik» ще досі використовується для позначення страху про втрачені з віком можливості. Зазвичай цей термін застосовується щодо жінок, а саме пояснюється страх у жінок, які дуже уважно слідкують за своїм "біологічним годинником" і панічно бояться пропустити час вийти заміж чи народити дитину. Щоразу, коли відвідувачі проходять повз чи намагаються наблизитись до арт-об‘єкту, слово «LATE» загорається. Такий інтерактив надасть змогу відвідувачам відчути, що вони постійно спізнюються. Мета полягає в тому, щоб глядачі мали можливість проаналізувати і зрозуміти себе, а також прийняти той факт, що немає необхідності робити все, що від них очікує суспільство. 

У своїх роботах Марія Прошковська ділиться особистими історіями людей, зібраними не тільки зі всієї України, але й інших країн світу, та візуалізує стереотипи, сформовані внаслідок тиску соціуму, а також порушує актуальні питання для діалогу стосовно гендерної проблематики. Більше того, її виставка створить дружню і відкриту платформу для запитань і роздумів з різних тем, а саме: як наше внутрішнє сприйняття співвідноситься із суспільним; як подолати психологічні гендерні межі; як позбутися страху «біологічного годинника»; чи різняться погляди в залежності від регіону проживання чи вікової групи. Цей дослідницький проект доповнено результатми соціологічного дослідження. 

Необхідність уповільнитись, озирнутись та відрефлексувати автоматичні шаблони поведінки та алгоритми прийняття особистих рішень спонукає автора до створення цього проекту, а також до проведення глибокого аналізу того, як з плином часу змінюються подібного роду аспекти людської природи. 

Завдяки цій виставці Американський дім приєднається до UN Women Ukraine’s HeForShe Arts Week 2019, міжнародної мистецької ініціативи, яка щорічно проводиться у всьому світі 8 – 15 березня. HeForShe – всесвітній рух, заснований ООН у 2014 році, метою якого є залучення чоловіків та хлопчиків, половину людства, аби вони були солідарними з іншою половиною, щоб кожен зміг використати свій потенціал на повну. 

Не забудьте паспорт або посвідчення водія.

Later Event: March 13
Chat with Sophia
Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Not a member? Sign up. Log Out