Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Back to All Events

Відкриття виставки "Природа vs. Архітектура"

Відкриття: 19 червня, 18:30
Тривалість: 19 червня - 11 серпня, 2018
Художниця: Юлія Бєляєва
Куратор: Аліна Комісар

З часів початку індустріалізації наші суспільства прагнуть до економічного зростання, технічного прогресу та урбанізації. Фактично, сьогодні в містах проживає більше половини світового населення. Але останнім часом наше прагнення до індустріалізації змінилось в сторону розуміння цінності природи. Так само, як стрімко збільшується кількість міських жителів, і ми стаємо дедалі більше залежними від персональних пристроїв та інших технологій, у нас збільшилось прагнення втекти від метушні та шуму міського життя. Явища, такі як екологічне житло, міське садівництво, ресторани на відкритому повітрі та "зелені" міські ініціативи, демонструють, як ми намагаємось повернути природу назад у наше міське життя. Чи можна інтегрувати природу та архітектуру, чи ці протилежні середовища непримиренно конфліктують?

Міське життя і природа нерідко протиставляються одне одному. Багато хто з нас почувається між двох протилежних полюсів: з одного боку, прагнення до можливостей, ресурсів, енергії, комфорту, інновацій та спілкування, що є в містах, а з іншого - бажання насолоди часом на природі, свіжим повітрям, чистою водою та спокоєм. Ми любимо мати справжні квіти у квартирах на підвіконні, зелені галявини біля наших будинків, походи в гори та сонячні ванни біля моря на вихідних. Тож, чи можливо одночасно існувати в обох світах? Ми технологічні чи природні істоти, або ж симбіоз?

У мультимедійній виставці "Природа vs. архітектура" молода українська художниця Юлія Бєляєва виводить цю тему в публічний дискурс. Вона використовує стіни галереї як полотно і створює віртуальні 3D-проекції, які імітують воду та природні ландшафти. Відвідувач може досліджувати та маніпулювати природою, взаємодіючи з арт-об’єктами. Фотографії міських пейзажів, що доповнюють експозицію, виступають нагадуванням про те, що природне та архітектурне середовище існують в одному часі та просторі.

Юлія Бєляєва є переможницею конкурсу для художників B POSITIVE, що проводився в Американському домі в грудні 2017 року. Народилась 1988 року в м. Гусині, Вінницька область, Україна. Живе і працює в Києві. У 2011 році отримала ступінь магістра за спеіальністю графічний дизайн в Національному інституті прикладного мистецтва та дизайну ім. Михайла Бойчука, Київ, Україна. У 2013 році закінчила Нову художню школу «Медіа мистецтво для практиків», Київ, Україна. З 2012 року бере участь у групових та персональних виставках в Україні, Європі та США. Працює з різними типами медіа: цифрове мистецтво, VR, 3D-моделювання, фото та неон.

Не забудьте паспорт або посвідчення водія.

Opening: June 19, 18:30
Duration: June 19 - August 11, 2018
Artist: Julia Beliaeva
Curator: Alina Komisar

Since the rise of industrialization, our societies have been driven by economic growth, technical progress and urbanization. In fact, today more than half of the world’s population lives in urban areas. But recently, our drive towards industrialization has shifted towards a new found appreciation for natural environments. The more people migrate to urban areas and we become increasingly dependent on personal devices and other technologies, we have also intensified a hard-to-satisfy craving for escape tp peaceful time away from the hustle and bustle of urban life. Phenomena like eco housing, urban gardening, outdoor restaurants, and “green” city initiatives demonstrate how we are trying to incorporate nature back into our urban lives. Is is possible to integrate nature and architecture or are these opposing environments irreconcilably in conflict?

City life and natural life are often divided and posed against each other. Many of us feel ourselves pulled between conflicted desired things -- on the one hand, opportunities, resources, energy, comfort, stimulation for innovation, and interaction that cities provide, and, on the other, natural life with fresh air, clean water and peace. We love natural flowers in our flats, green lawns near our homes, hiking the snowy mountains and sunbathing near the sea during weekends. So, can we exist in both worlds? Is modern humanity composed of technological beings, natural beings, or a hybrid of both?

In the “Nature vs. Architecture” multimedia exhibit, young Ukrainian artist Yulia Beliaeva brings this topic into public discourse. She uses gallery walls as canvas and creates virtual 3D projections that imitate water and natural landscapes. The visitor can explore and manipulate nature by interacting with the exhibit. Photos of the city landscapes throughout serve as reminders that the natural and architectural environment exist simultaneously.

Yulia Beliaeva is the winner of the B POSITIVE art contest held in December 2017 at America House. Born in 1988 in Gysin, Vinnitska oblast, Ukraine. Lives and works in Kyiv, Ukraine. In 2011 obtained Master’s Degree in Graphic Design at Mykhailo Boychuk National Institute of Applied Art and Design, Kyiv, Ukraine. In 2013 graduated from New Art School «Media Art for Practitioners», Kyiv, Ukraine. Since 2012 she participates in group and solo exhibits in Ukraine, Europe and the United States. Works with different types of media: digital art, VR, 3D modeling, photography and neon.

Remember to bring your passport or driver's license.

Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Not a member? Sign up. Log Out