Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Back to All Events

Відкриття виставки "Чудернацький базар: торговий та публічний простір в Україні"

Bizarre Bazaar: Commerce and Public Space in Ukraine is the result of a travel course from the University of Michigan Taubman College of Architecture and Urban Planning. In May 2016, eight students from the University of Michigan traveled to Kyiv, Odesa and Lviv for a 3-week workshop organized by Lecturer of Architecture, Ashley Bigham. The course focused on architectural typologies of consumerism - primarily that of the bazaar. The bazaar as a defining urban space has been foundational to cities and serves important social and communal functions. However, in the most developed countries in the world, bazaars have been largely replaced by shopping malls and big-box stores. In contrast, bazaars in Post-Soviet regions show how markets have adapted to modern life while holding on to the architectural typologies of units, stalls, and market halls.

The role of markets in Eastern Europe extends beyond their role as infrastructure or urban spaces and directly into the domestic realm. For many disenfranchised groups, such as women or the elderly, who lack either the educational opportunities or cultural capital to work outside the home in professional fields, they represent opportunities for sustenance and even economic mobility. Through this study we will explored how markets stitch together disparate communities and invigorate the public life. We interrogated how markets fulfill a collective desire in the city for spaces where people can safely congregate and interact in a spontaneous, unscripted manner. As these spaces come under increasing threat by new developments, we are interested in how their important role as social condensers and spaces of entrepreneurship might possibly be sustained.

Before beginning the travel course, students did readings about the history of urban spaces, bazaars, the architecture of Eastern Europe, and the history of Ukraine. While in Lviv, the students engaged local experts through a cooperation with the Center for Urban History of East Central Europe. Working with the Center, students met with local historians framed the questions of the course within the larger context of the history of Lviv and the geographical region. Students kept a public travel blog/website as a way to document their experiences in the different cities. Students worked with photographs, sketches and drawings, and experienced first-hand the public spaces of the city in order to understand how they are used by different user groups. The work exhibited here is the result of this 3-week exploration. The goal of this short travel and study experience exposed the students to new ways of thinking, researching, and understanding the way culture and architecture work together to shape the built environment.

The parner of the event is The Center for Urban History of East Central Europe .

Remember to bring your passport or driver's license.

"Чудернацький базар: торговий та публічний простір в Україні" - це результат курсу на виїзді студентів з Коледжу Таубмана з архітектури і міського планування Мічиганського університету. У травні 2016-го року протягом трьох тижнів студенти подорожували до Києва, Одеси та Львова в рамках воркшопу, організованого викладачкою архітектури -  Ешлі Біґгем.

Курс вивчає архітектурну типологію консьюмеризму (споживацтва), і передусім такого явища як базар. Базар, як визначальний міський простір, дає початок містам та відіграє важливу соціальну і муніципальну роль. Втім, сьогодні у найбільш розвинених країнах світу базари масово витісняються торговими центрами і гіпермаркетами. Натомість у пострадянському регіоні базари є яскравим прикладом того, як ринки пристосовуються до сучасних умов, зберігаючи при цьому архітектурну типологію відділів, прилавків і торгових залів.

Роль ринків у Східній Європі виходить за межі простого елементу інфраструктури чи міського простору і сягає безпосередньо царини домашнього господарства. Для багатьох груп з обмеженими правами, таких як жінки чи старші люди, які або не мають достатньо освітніх можливостей, або яким бракує культурного капіталу, щоб працювати поза домом у професіях, це – нагода для життєзабезпечення чи навіть економічної мобільності. Завдяки цьому дослідженню, учасники спробували збагнути, як ринки об'єднують відокремлені громади та оживляють громадське життя. Учасники запитували, як саме ринки втілюють у містах колективне прагнення мати простір, де люди можуть безпечно збиратися та взаємодіяти у спонтанний, не запланований наперед спосіб. Оскільки цим об’єктам постійно загрожують нові зміни і забудови, студенти намагались виявити, як можна зберегти їх функцію ущільнення суспільства та простору для підприємництва.

Перш ніж розпочати курс, студенти опрацьовували літературу про історію міських просторів, про базари, архітектуру Східної Європи, а також про історію України. Вже у Львові студенти залучили експертів, завдяки співпраці з Центром міської історії Центрально-Східної Європи. Працюючи з Центром, студенти зустрілися з місцевими істориками, які окреслили питання курсу у широкому історичному контексті Львова та регіону. Студенти вели блог/сайт мандрівника, як один із способів зафіксувати свій досвід у різних містах. Студенти фотографували, робили нариси і креслення, а також досліджували громадські простори міста, аби збагнути, як вони використовуються різними групами користувачів. Представлені роботи - це результат трьох тижнів досліджень. Такий короткий навчально-мандрівний досвід допоміг студентам спробувати нові способи осмислення, дослідження та розуміння того, як культура, переплітаючись з архітектурою, формують урбанізоване середовище.

Партнери заходу - Центр міської історії Центрально-Східної Європи .

Не забудьте паспорт або посвідчення водія.

Related events

Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Not a member? Sign up. Log Out