Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Back to All Events

B POSITIVE Exhibit


Exhibit Opening: December 1, 2017, 18:30
Duration: December 1-30, 2017

America House opens the B POSITIVE exhibit on December 1, 2017 - World Aids Day. World Aids Day is an opportunity for people worldwide to unite in the fight against HIV, show their support for people living with HIV and commemorate people who have died. The goal of the "B POSITIVE” exhibit at America House is to join the efforts of World Aids Day, combat discrimination and overcome public stereotypes about HIV-positive people, connect people through art to reduce stigma and discrimination, and show support to and solidarity with people living with HIV in Ukraine.

 The exhibit includes contest nominees’ artworks that are created purposely for the B POSITIVE project and address HIV/AIDS in Ukraine. Using various media and artistic approaches, artists visualize the consequences of the biased attitude of Ukrainian society towards HIV-positive people. The works urge us to rethink the perception of HIV-infected people, overcome stereotypes, and be positively tolerant.

The list of nominees:

·    Evgeniya Rudenko
·    Evgen Shalenyk
·    Glib Mukha
·    Lera Litvinova
·    Maria Rakhimova
·    Vitalii Svyatets
·    Yulia Beliaeva

The exhibit supports the 2017 “Positive Life” campaign organized by Small Heart with Art, in partnership with the East Europe & Central Asia Union of PWLH.

B POSITIVE exhibit curator: Alina Komisar

Positive Life campaign organizer: Evgenia Smirnova

The Selection Committee Members:

Alyona Gerasimova
Pact, Country Director in Ukraine

Anton Drobovych
PhD, Associate Professor of Department of Culturology National Pedagogical Dragomanov University, Art Critiс  

Chris Obermeyer
Fulbright Public Policy Fellow, Ministry of Health of Ukraine’s Center for Public Health

Olha Balashova
PhD, Deputy Director for Development, National Art Museum of Ukraine

Information about Partner Organizations:


Small Heart with Art is a NGO and a charity art project. The main goal is to support HIV-positive children and children with AIDS. The organization has 2857 fellows all over Ukraine. The activities include the support of children who are on medical treatment at National Children's Hospital "Okhmatdyt", art auctions, art exchanges, medicine purchases etc. The Small Heart with Art became the best NGO in 2015 and 2016 according to the Canadian Embassy in Ukraine.

Informational Partner:

The Institute for Social and Economic Research (ISER) is a non-governmental think-and-do tank, founded by a group of independent experts to improve public policy in the field of socio-economic development. We analyze and improve state policy using a full cycle approach — from the creation of an idea to concept development and the introduction of specific solutions. ISER is an independent expert group that unites representatives and leading experts from different spheres who have an experience of state policy analysis and solutions development and implementation.

Remember to bring your passport or driver's license.

Відкриття виставки: 1 гудня 2017, 18:30
Тривалість: 1-30 грудня, 2017

Американський дім відкриває виставку “B POSITIVE” у Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Метою виставки “B POSITIVE” є долучитися до боротьби із суспільними стереотипами про ВІЛ-інфікованих людей. Об'єднавши людей через мистецтво, ми можемо зменшити стигму та дискримінацію, а також продемонструвати підтримку і солідарність людям, які живуть з ВІЛ в Україні.

Виставка включає роботи номінантів конкурсу, що були створені безпосередньо для проекту та стосуються проблем ВІЛ/СНІДу в Україні. Використовуючи різні художні засоби та підходи, митці візуалізують наслідки упередженого ставлення українського суспільства до ВІЛ-позитивних людей. Роботи закликають переосмислити сприйняття ВІЛ-інфікованих людей, подолати стереотипи та бути позитивно налаштованими й толерантними.

Учасники виставки:

  • Євгенія Руденко
  • Євген Шаленик
  • Гліб Муха
  • Лера Літвінова
  • Марія Рахімова
  • Віталій Святець
  • Юлія Бєляєва

Виставка “B POSITIVE” підтримує кампанію “Позитивне життя” 2017, створену благодійною організацією “Маленьке серце з мистецтвом” у партнерстві зі “Східноєвропейським і Центральноазійським об’єднанням людей, що живуть з ВІЛ”.

Куратор виставки “B POSITIVE”: Аліна Комісар

Організатор кампанії “Позитивне життя”: Євгенія Смірнова

Члени відбіркової комісії:

Альона Герасимова
директор Pact в Україні

Антон Дробович
доктор філософії, доцент кафедри культурології НПУ ім.Драгоманова, арт-критик

Кріс Обермеєр
учасник програми “Fulbright Public Policy Fellow” при Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України

Ольга Балашова
доктор філософії, заступник директора з розвитку Національного художнього музею України

Інформація про партнерів:

Маленьке серце з мистецтвом” - неурядова організація і благодійний проект. Головна мета - підтримка ВІЛ-позитивних дітей та дітей, що хворіють на СНІД. Організація має 2857 послідовників по всій Україні. Діяльність включає підтримку дітей, що знаходяться на лікуванні в Національній дитячій спеціалізованій лікарні “ОХМАТДИТ”, художні аукціони, мистецькі обміни, закупівлю ліків тощо. “Маленьке серце з мистецтвом” стала найкращою неурядовою організацією в 2015 та 2016 роках за версією посольства Канади в Україні.

Інформаційний партнер:

Громадська організація "Інститут суспільно-економічних досліджень" (ІСЕД) є незалежним аналітичним центром, основною діяльністю якого є аналіз державної політики. ІСЕД – це незалежна експертна група, що об’єднує представників та провідних фахівців різних сфер та галузей, які мають досвід аналізу державної політики та розробки і впровадження рішень.

 Не забудьте паспорт або посвідчення водія.

Earlier Event: December 1
English Movie Night: Philadelphia
Later Event: December 2
Volunteer Fest
Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Not a member? Sign up. Log Out