Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Back to All Events

Відкриття виставки "Breath"

Відкриття: 5 квітня 18:30
Тривалість: 5 квітня - 12 травня, 2018
Художник: Аліна Комісар
Куратор: Ліна Романуха

Пейзаж, як самостійний жанр живопису, виник у Китаї в VI столітті нашої ери. Природа, за уявленням китайців, була втіленням світобудови. Для художниці акт споглядання природи теж є своєрідною медитацією. Надихнувшись красою Карпатських гір, вона створила серію пейзажів.

Ландшафти на роботах Аліни досить умовні й частково складаються з реальних краєвидів, від яких перехоплює подих. Колористика деяких робіт перетворює Карпатські гори у казкові, фентезійні чи навіть езотеричні ілюстрації. “Ці пейзажі плавно переходять у Всесвіт, що не має меж. Я не зображую щось конкретне, схоже на дійсність, а пишу природу такою, якою я її відчуваю і сприймаю”, - каже авторка.
Проте у цій виставці мова йде не лише про красу природи, а й про те, яким чином людство руйнує гірську екосистему. Незаконне вирубування лісів у Карпатах призводить не лише до зменшення кількості чистого повітря, але й досягає масштабів екологічного лиха, наслідками якого є повені, зсуви грунтів, селеві потоки тощо. У Держлісагентстві зазначають, що лише у 2015 році обсяг незаконних вирубувань в Україні склав 24,1 тисячі кубометрів. За 9 місяців 2016 року державною лісовою охороною до правоохоронних та судових органів було передано 1491 справу про заподіяну шкоду на 86,4 млн грн.  

“Мені боляче дивитися на те, як в Карпатах активно вирубують ліс, забруднюють річки, а кількість сміття на гірських вершинах стрімко збільшується разом з туристами”, - говорить Аліна. “Мої роботи - це спроба зловити момент, передати те, чого, можливо, скоро не буде, якщо справи триватимуть так й далі”.

Не забудьте паспорт або посвідчення водія.

 

Opening: April 5, 18:30
Duration: April 5 - May 12, 2018
Artist: Alina Komisar
Curator: Lina Romanukha

Landscape, as an independent painting genre, arose in China in the VI century AD. According to the Chinese, nature was the embodiment of the universe. For Alina, a contemplation of nature is a kind of meditation. Inspired by the beauty of the Carpathian Mountains, she created a series of landscapes.

Alina's works are notional pieces of breathtaking real landscapes. The coloring of some works turns the Carpathian Mountains into fairy-tale, fantasy or even esoteric illustrations. "These landscapes emerge into the Universe that has no boundaries. I depict nature as I feel and perceive it, without reference to specific reality” - Alina.

However, this exhibition is not only about the beauty of nature, but also about how humanity destroys the mountain ecosystem. The illegal deforestation in the Carpathians decreases the amount of fresh air, and has reached the scale of the ecological disaster resulting in floods, landslides and mudflows. The State Agency of Forestry notes that only 2015 alone, the amount of illegal felling in Ukraine amounted to 24.1 thousand cubic meters. Over the course of 9 months in 2016, 1,491 cases of illegal felling were handed over to law enforcement by the state forestry authorities for damages amounting to 86.4 million UAH.

“It’s painful for me to see how the forest is actively cut down in the Carpathians, the rivers are polluted, and the amount of garbage on the mountain peaks increases together with tourists. My work is an attempt to catch a moment, to depict landscapes which might disappear if things continue in the same way" - Alina.

Remember to bring your passport or driver's license.

Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Not a member? Sign up. Log Out