Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Back to All Events

Відкриття виставки Quo Vadis?

Організатори виставки: Zenko Foundation та Американський дім
Куратор виставки: Юлія Нужина 

27 квітня о 18:30 в Американському домі відкриється виставка – «Quo Vadis». Виставка експонується до 20 травня. Вхід вільний. При собі потрібно мати паспорт або водійські права.

Проект складається з двох частин – першу, кияни та гості міста зможуть побачити в галереї Американського дому, другу представлять у Західній Україні, у головному арт-просторі Zenko Foundation, що розташований на території готельного комплексу «Коруна» у с.Татарові, Івано-Франківської області. Там виставка відкриється 2 травня.

Концепція Quo Vadis

Масштабний арт-проект відомих українських художників-нонконформістів Сергія Друзяки та Сергія Литвинова присвячений сучасному світу, який стоїть на межі катастрофи у всій своїй тендітності і красі.

Сучасний світ дедалі частіше змушує нас задумуватися не лише про здобутки цивілізації, але й про подальшу долю людства, про можливість не тільки гармонійного розвитку суспільства, але й в цілому про його подальше існування.
Сьогодні будь-яка соціальна, політична трагедія чи техногенна катастрофа голосним ехо відгукується по всіх куточках планети. Людство взаємопов‘язане не лише історією і вічними цінностями, а, на жаль, і трагедіями. Світ стає дедалі тендітнішим, а людина у ньому все більш вразливою.
Цей проект – такий собі філософський роздум про те, куди і до чого прийшло людство, який шлях для себе обере далі, що очікує на цей світ?

У своїх роботах художники зачіпають низку складних соціальних, політичних та естетичних проблем сучасного суспільства, з усією їх складністю та трагічністю. Піднімають питання значимості людини у сучасному суспільстві, питання духовності та моралі, взаємовідносин людини з природою. Проте драматизм і душевний надрив тем в картинах поєднується з абсолютно ліричним сприйняттям світу.


Творчий діапазон арт-проекту широкий і багатоплановий, як за темами, які зачіпають автори, так і за художнім виконанням. За допомогою різних технік, пластичних форм і живописних напрямків (графіка, живопис аквареллю та маслом) художники створюють символічну картину сучасного світу, який зупинився на межі між апокаліпсисом і відродженням.

Тож куди ти йдеш, людино?

Проект складається з трьох незалежних частин, які майже із симфонічною експресією розгортають перед нами драматичну і ліричну картину XXI століття.

В основі експозиції «Мелодія біди» – цикл «Америка. Об‘єкт XXI століття», присвячений жертвам теракту 11 вересня 2001 року в США, який став початком терористичної війни, яка поширилася сьогодні по всьому світу.

Цикл «Чорнобиль» є фігуративним переосмисленням однієї з найбільших техногенних катастроф людства. На думку художників, саме ця трагедія стала початком нової епохи – складної і трагічної.

Цикл акварелей «Віра, надія, любов» - декілька акварельних серій робіт про духовність, красу навколишнього світу і вічні людські цінності, яскраві почуття  і тихі радощі, які, незважаючи ні на що, наповнюють світ добром, любов'ю і вірою у відродження ідеалів.

Про Zenko Foundation. Фонд заснований у 2015 році. Основною місією арт-інституції є підтримка і просування українського сучасного мистецтва. В колекції Zenko Foundation – понад 200 творів вітчизняних сучасних художників. Дебютним проектом фундації стала виставка «Українське сучасне мистецтво. З приватних колекцій» (жовтень-березень, арт-простір у готельному комплексі «Коруна»). Серед пріоритетних напрямків розвитку Zenko Foundation: виставкова програма на майданчиках Zenko Foundation, а також підтримка участі українських художників у масштабних національних і міжнародних проектах, аукціонах сучасного мистецтва тощо; видавнича програма, метою якої є підвищення інформованості вітчизняної і зарубіжної аудиторії про український арт-процес; розвиток веб-порталу, на котрому у відкритому доступі розміщується інформація про колекцію Zenko Foundation, а також низка необхідних довідкових матеріалів, відео-інтерв’ю з художниками, архівні матеріали з історії сучасного мистецтва України.

Related events

Exhibition organizers: Zenko Foundation and America House Kyiv

Exhibition curator: Yuliya Nuzhina

«Quo Vadis» will open on April 27th at 18:30 in America House. The exhibition will be shown until May 20th. Admission is free. Please remember to bring your passport or driver's license to enter America House. 

The project is designed in two parts – the first part, «Quo Vadis», will be exhibited at America House Kyiv. The second part will open on May 2 at the Zenko Foundation’s art space, on the territory of the Koruna hotel complex in Tatariv village, Ivano-Frankivsk Oblast. 

Conception of Quo Vadis

This art project by Ukrainian artists Sergiy Dryziaka and Sergiy Litvinov is devoted to the modern world on the edge of the catastrophe yet full of tenderness and beauty.

Living in the modern world increasingly makes us think of not only civilization’s fruitful progress, but also of mankind’s’ destiny, its development and future.

As the world becomes more vulnerable and unprotected, the social, political, and techno genic tragedies of today echo in every corner of the world. Mankind shares its history and values, and also its tragic events.

The project is a philosophic reflection of where humanity has come from, what path it chooses moving forward and what events await it in the future.

The artworks depict the complex political and ethical problems of modern society with all of its tragedies and problems. The questions raised by the artists are about the value of a person in this world, of morality and spirituality, and the relationship between man and nature.

The project is multifaceted by its themes and by its visualization. Artists create a symbolic picture of a modern world that is trapped on the edge of apocalypse and renaissance. Different techniques, forms and styles (graphics, watercolor and oil on canvas) are used to embody the idea.

So, where are you going, human? 

The project consists of the two separate series that show us, with symphonic expression, a dramatic picture of the XXI century.

The exposition is based on the three main series of the project:

“Melody of the disaster” serves as the basis for “America is the Object of the XXI Century”. It is devoted to the victims of 9/11. The terrorist attacks happened in the U.S. in 2001 and spurred a war on terrorism that continues today.

“Chernobyl” part is a figurative rethinking of the one of the biggest techno genic catastrophes of humankind. In the artist’s view, the catastrophe started a totally new complex and tragic era of world history.

The “Believe, Hope, Love” watercolor series sums up the exposition – this art series is about the spiritual and immortal human values which, no matter what, fill the world with kindness, beauty and a faith in revival.

 

Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Not a member? Sign up. Log Out