Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Back to All Events

Відкриття виставки "ОЧІ: під поглядом єства"

У сучасному світі нам рідко доводиться бачити переживання власного внутрішнього світу. «Очі » говорять про необхідність зупинитись, задуматись та заглянути в себе. Коробка - «ящик» - це алегорія «телевізора майбутнього», у якому можна буде бачити не лише зовнішню оболонку ілюзорного світу, але й нашу справжню сутність. Мікросхема задньої частини коробки є аналогом майбутніх «нейронних» зв’язків між людьми, необхідних для бачення душі, на противагу технологічним запрограмованим переживанням. 

Учасниками проекту були діти ветеранів АТО, які мали змогу заплющити очі і заглибитись у свій внутрішній світ. Дітей фотографували у той момент, коли вони розплющили очі, але погляд ще залишився спрямованим в себе. Дивлячись на фотографії зі своїми очима, діти малювали їх на склі з неймовірним завзяттям. Кожен «ящик» містить всередині фотографію, перед якою є намальовані на склі очі. Кожен експонат є проекцією внутрішнього погляду душі у зовнішній світ.

Виставка «Очі» є продовженням попередньої концептуальної виставки «ТІЛА». Разом вони є результатом унікального відображення світу дітей, які несуть у собі погляд війни.

Не забудьте паспорт або посвідчення водія.

Rekated events

The modern world, with its fast pace, global information, and chaos of social media, lulls sensory experiences and the ability to examine ourselves. “EYES” speaks about the need to stop, think, to look within oneself. The “box” is an allegory of the “TV of the future” where one can see not only the external shell of the illusory world, but also a real essence of our true selves. The circuit board at the back of the box is the analogue of the future “neuron” connections between people that override technologically programmed emotions.

Participants of our project were the children of ATO veterans who had a chance to close their eyes and go deep within their own inner world. We took pictures of the children at the moment when they opened their eyes but their gaze was still directed inside themselves. Upon encountering their eyes on the photos, they made pictures on glass with unusual zealousness. Every “box” contains the photo observed by the eyes painted on the glass. Each work is a projection of the inner world to the outside.

“EYES” is the continuation of the previous conceptual exhibit “BODIES.” Together they are the result of a unique reflection of the world of children affected by war.

Remember to bring your passport or driver's license.

Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Not a member? Sign up. Log Out