Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Back to All Events

Культурна дипломатія і сучасне мистецтво/Cultural diplomacy and contemporary art

Victor Sydorenko's exhibition in Washington
Open Discussion

Speakers:
Victor Sydorenko, artist and director of the Institute of Contemporary Art National Academy of Ukraine
Kateryna Smagliy, director of the Kennan Institute in Ukraine
Andriy Ermolayev, director of the Institute of Strategic Studies "New Ukraine"
Viktor Shcherbina, chief adviser of the Institute of Strategic Studies "New Ukraine"
Petro Bagriy, “Lumier Pharma”
Olga Zhuk, head of the Cultural diplomacy of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine

Curators:
Natalia Moussienko and Natalia Shpytkovska, Modern Art Research Institute of Ukraine

The topic for discussion will be the role of cultural diplomacy for creating international image of Ukraine. In particular, the successful example is the exhibition of the famous Ukrainian contemporary artist Victor Sydorenko. Victor’s exhibition takes place at the Wilson Centre in Washington since June and will last until the end of October, 2016
The artist addresses important themes of memory and time, reconsiders attempts to get rid of totalitarian world-view to achieve a new level of social communication. The exhibition was recognized as relevant to the current situation in Ukraine, giving clue for better understanding of processes in the country. Through contemporary art viewers could see specifics of Ukrainian self-identification and self-perception.
The exhibition is consonant to the major issues that are being studied at the Wilson Centre, namely at the Kennan Institute that plays an important role in supporting and promoting Ukrainian cultural diplomacy. 
Discussion to be held on the 15th of September will be purposed to understand importance of such projects and cultural diplomacy as a perspective way of international relations. 
The Project is organized under support of the Institute of strategic studies "New Ukraine" and the company “Lumier Pharma”, institutional support given by the Kennan Institute in Ukraine, Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, America House in Ukraine, Modern Art Research Institute and Artcult Foundation.

More information about the art-project is on:
http://www.artcult.org.ua/ru/project/36

All interested are wellcomed to join the discussion.

PLEASE REMEMBER TO BRING YOUR PASSPORT OR DRIVER'S LICENSE!

Арт-проект Віктора Сидоренко у Вашингтоні
Відкрита Дискусія

Спікери:
Віктор Сидоренко, художник, директор Інституту Проблем Сучасного Мистецтва НАМ України
Катерина Смаглій, директор Інститут Кеннана в Україні
Андрій Єрмолаєв, директор Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна»
Віктор Щербина, головний радник Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна»
Петро Багрій, компанія “Люмьєр Фарма”.
Ольга Жук, голова відділу культурної допломатії МЗС України 

Куратори: Наталія Мусієнко і Наталія Шпитковська

Темою для обговорення участників дискусії стане роль культурної дипломатії у створенні міжнародного іміджу України. Зокрема, успішним прикладом стала виставка відомого українського сучасного художника Віктора Сидоренко, яка проходить протягом червня-жовтня у Центрі Вудро Вілсона у Вашингтоні. Вперше митець з України представив свій проект "Пам'ять про несвідоме" у Центрі Вудро Вілсона, який є одним з провідних аналітичних центрів світу. 
У своїй творчості Віктор Сидоренко звертається до важливих тем пам’яті і часу, спроб позбутися тоталітарного світосприйняття та вийти на новий щабель суспільної комунікації. Виставка є співзвучною тим важливим темам, що вивчаються у Центрі Вудро Вілсона та в Інституті Кеннана, який відіграє значну роль у підтримці та промоції культурної дипломатії України. Важливо, що виставка відкрита для загального кола тисяч глядачів у центрі американської столиці і надає можливість зрозуміти і дослідити сучасні процеси в Україні. 
Успіх проекту є прикладом плідної форми культурної дипломатії між Україною та Сполученими Штатами Америки.
На зустрічі спікери обговорять роль сучасного мистецтва у суспільстві та важливість культурної дипломатії. Учасники дискусії поділяться своїм досвідом та думками щодо майбутнього у цій галузі.

Проект проходить за підтримки Інституту Кеннана при Центрі Вудро Вілсона та Міністерства закордонних справ України, Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна» та компанії “Люмьєр Фарма”.
Організатори зустрічі: Американський Дім в Україні, Інститут проблем сучасного мистецтва та Арткульт Фундація

Більше інформації про проект, що проходив у Вашингтоні на:
http://www.artcult.org.ua/ru/project/36

ДЛЯ ТОГО ЩОБ ПОТРАПИТИ ДО АМЕРИКАНСЬКОГО ДОМУ НЕОБХІДНО МАТИ ПРИ СОБІ ПАСПОРТ АБО ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ.

Related events

Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Not a member? Sign up. Log Out