Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Back to All Events

Photographer Robert Dawson's Talk: American Public Library

Photographer Robert Dawson's Talk: American Public Library

Mr. Dawson will discuss his 18-year survey of America's public libraries and will show some of the stunning images he has captured of hundreds of libraries across 48 states. From Alaska to Florida and from New England to California, Dawson's photographs show a vibrant, essential, yet threatened system.

Photographer Robert Dawson has been awarded a Guggenheim Fellowship, a Creative Work Fund grant, a Graham Foundation grant, a National Endowment For the Arts Fellowship, and a Dorothea Lange-Paul Taylor Prize. In addition to The Public Library: A Photographic Essay, his books include Robert Dawson Photographs (1988); The Great Central Valley: California's Heartland (1993); Farewell, Promised Land: Waking From the California Dream (1999) and A Doubtful River (2000). He is founder and co-director of the Water in the West Project. Mr. Dawson's photographs are in the collections of the Museum of Modern Art, New York; the San Francisco Museum of Modern Art, San Francisco; and the National Museum of American Art (Smithsonian Institution). In 2015 the Library of Congress in Washington, DC purchased Dawson’s entire public library archive for their permanent collection. He has been an Instructor of Photography at Stanford University since 1996.

The Public Library: A Photographic Essay showcases many of the photographs from Mr. Dawson's "Public Library: An American Commons" project, a photographic survey of public libraries throughout the United States. While each library has its own unique set of needs, the nationwide system of libraries constitutes an important part of a healthy society. In the 19th century, there was a strong correlation between the public library movement and the movement for public education. People understood that the future of democracy is contingent on an educated citizenry. They also felt that every citizen should have the right of free access to community-owned resources. These ideas coalesced into today's public libraries, which function as a system of non-commercial centers that help us define what we value and what we share even as the modern library reinvents itself for the Information Age.

The event will be held in English. Interpretation into Ukrainian will be provided. 

Live streaming link will be available 30 minutes before the event.

Please, remember to bring your passport or driver's license.

Фотограф Роберт Доусон. Американська публічна бібліотека

Пан Доусон розповість про те, як протягом 18 років він досліджував публічні бібліотеки Америки, а також покаже вражаючі знімки, які він зробив, документуючи сотні бібліотек у 48 штатах.  Від Аляски до Флориди і від Нової Англії до Каліфорнії, фотографії Доусона показують мережу бібліотек як динамічну й необхідну систему, яка мусить відповідати на виклики доби.

Роберт Доусон – лауреат численних нагород: стипендія Гуггенгайма, грант Фонду креативної роботи, грант Фундації Грехем, стипендія Національного мистецького ендавменту, нагорода ім. Доротеї Ланг-Пол Тейлор за документалістику. Окрім книги “Публічна бібліотека: фотоесе” Роберт є автором праць “Фотографії Роберта Доусона” (1988), “Велика центральна долина: серце Каліфорнії” (1993), “Прощай, обіцяна земле: відходячи від каліфорнійської мрії” (1999) і “Сумнівна ріка” (2000).  Він є засновником і співдиректором проекту “Вода на Заході”.  Фотографії Роберта Доусона входять до колекцій Музею сучасного мистецтва у Нью-Йорку, Сан-франциського музею сучасного мистецтва, а також Національного музею американського мистецтва (Смітсонівський інститут). У 2015 р. Бібліотека Конгресу США у Вашингтоні, округ Колумбія, купила повний архів його знімків публічних бібліотек для свого постійного фонду. Пан Доусон викладає фотографію у Стенфордському університеті з 1996 р.

Проект “Публічна бібліотека: фотоесе” включає низку знімків із ширшого проекту Доусона “Публічна бібліотека: американський спільний знаменник”, який охоплює публічні бібліотеки з усієї країни. В той час, як кожна бібліотека відповідає на особливі потреби, загальнодержавна система місцевих бібліотек становить важливу частину здорового сучасного суспільства. У 19-му столітті рухи за публічні бібліотеки і за загальну освіту були тісно пов’язані. Люди розуміли, що майбутнє демократії залежить від освіченості населення. Вони також вважали, що кожен громадянин повинен мати право на вільний доступ до громадських ресурсів. Ці погляди живлять сьогоднішні публічні бібліотеки, які функціонують як система некомерційних центрів, яка допомагає нам визначати, що ми цінуємо та розділяємо.

Подія відбуватиметься англійською мовою з перекладом на українську та трансляцією наживо в інтернеті.  Посилання буде доступне за півгодини до початку заходу.

 Вхід вільний. 

Щоб потрапити до Американського дому, потрібно мати з собою паспорт або посвідчення водія.

Related events

Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Not a member? Sign up. Log Out