Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Back to All Events

Кар'єра художника в Америці

Кар'єра художника в Америці

Організатори заходу: Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України

Спікери: Валентин Попов, художник і Дейл Джерассі, продюсер, член правління Джерассі програми- резиденції для художників.

Мова заходу - англійська.

Модератор розмови: Наталія Шпитковська, Директор міжнародних проектів Інституту Проблем Сучасного Мистецтва, співзасновник Artcult фундації.

Спікери ділитимуться досвідом розвитку своєї кар'єри в креативній індустрії Америки, обговорюючи факти та згадки з власного творчого шляху і життя. Валентин Попов був одним із художників-резидентів програми Джерассі, заснованої відомим хіміком Карлом Джерассі, батьком Дейла Джерассі. Участь в програмі вплинула на творчість художника. Наразі, програма є діючою і відкритою для учасників зі всього світу, перебуваючи під наглядом не менш відомого сина засновника ініціативи.

Валентин Попов – український художник, народився в Києві і працює вже більш ніж 25 років в США. Закінчив Академію мистецтв в Києві, пізніше викладав в University of California і San Francisco Art Institute. В 2016 році Попов став іноземним членом Національної Академії Мистецтв України. На зустрічі в Американському домі відбудеться вручення Диплому Академії.

Художник є прикладом таланту, що самостійно досягнув визнання та захоплення багатьох прихильників свого мистецтва. Його роботи ввійшли до колекцій таких відомих інституцій, як Metropolitan Museum of Art, New York, New York Public Library, Zimmerli Art Museum, The State University of New Jersey, Museum of Russian-American History of Alaska, Sitka, Duke University Museum of Art, Durham, North Carolina.

"Всиновлений новою країною, Попов вхопився за новітність, доступність, різноманітність і гламурність американської культури . Як голодне немовля в гігантському супермаркеті, що хотіло спробувати все в асортименті. Його роботи відтворюють маніакальний апетит до візуальної образності і вербальних значень, що і досі займають важливе місце в його творчості."
Роберт Флин Джонсон, куратор, Музей образотворчого мистецтва в Сан -Франциско
"Коли я вперше побачив твори Валентина Попова, я був шокований. Його мистецтво вражало фетишистською пишністю і бентежило розум. Знову, здавалося, я опинився в музеї моєї мрії, ща танула."
Барнабі Конрад ІІІ, видавець
"Попов має "гостре око", - важливу особливість свого стилю. Його зір, як прохідний вестибюль, з одного боку дає можливість нам бачити інших, і в той самий час,- спостерігати за власним відображенням. Таке око є, водночас, і вікном, і - дзеркалом."
Гілберт Альтер-Гілберт, критик, літературознавець

Дейл Джерассі - президент Djerassi Films, Inc., спродюсував і керував створенням декількох документальних фільмів таких, як Nada Será Como Antes (Нічого не буде таким як було) про повернення джазових музикантів Flora Purim і Airto Moreira до Бразиліі, а також фільм "Bhutan -- A Strange Survival" , (Бутан- дивне виживання), історія про унікальне буддистській королівство в Гімалаях. Дейл Джерассі був співпродюсером фільму "Коко-The talking Gorilla" ( Коко- горила, що розмовляє) -документальний фільм про заманиту горилу, яка говорила мовою знаків, фільму "68" , незалежний художній фільм, знятий в Сан-Франциско про неспокійний 1968 рік. В доробку Джерасі також 2 вистави -"An Immaculate Misconception" ( Непорочна помилка) в Eureka Theatre в Сан -Франциско і Primary Stages в Нью Йорку, і Calculus (Калькулюс) в Performing Arts Library & Museum в Сан -Франциско.

Джерассі отримав ступінь бакалавра політичних наук в Стенфордському університеті, де він також відвідував курс з виробництва документальних фільмів. Дейл Джерассі входить до правління Film Arts Foundation в Сан- Франциско, а також є попечителем Djerassi Resident Artists Program у Вудсайді, Каліфорнія і Vanguard Public Foundation в Сан -Франциско.

Більше дізнатися про спікерів можна на веб-сайтах: popov.com та djerassi.org

Організаційні партнери проекту:

Національна академія мистецтв України (НАМ України) — творчо-наукова установа в галузі художньої культури. Академія мистецтв України (АМУ) заснована відповідно до Указу Президента України в грудні 1996 у м. Києві.Указом Президента України від 18 лютого 2010 р. Академії мистецтв України було надано статус національної.

У своєму складі Академія має 102 видатних учених та митців сучасності – художників, композиторів, режисерів театру і кіно, диригентів, акторів, мистецтвознавців, керівників національних художніх колективів і театрів, вищих мистецьких навчальних закладів, які своєю активною багатогранною діяльністю зробили великий внесок у збагачення духовної скарбниці Української держави. До науково-творчого складу Академії входять 16 іноземних членів та 16 почесних академіків.

http://academia.gov.ua

Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України —був заснований в 2001 році з метою науково-дослідної та виставкової діяльності в галузі сучасної культури (сучасне мистецтво, театр і кіно).

Ініціативи ІПСМ спрямовані на створення інтелектуальної атмосфери навколо явищ сучасної культури. Інститут приймає активну участь у численних українських і міжнародних виставках, конференціях, форумах, навчальних семінарах та майстер-класах.

ІПСМ офіційно представляв Україну на 50-й, 52, 55 Венеціанська бієнале (Італія).

www.mari.kiev.ua

ArtCult Foundation — громадська організація, створена ініціативною групою з метою популяризації та підтримки мистецтва в Україні та за кордоном. Фундація проводить і підтримує арт-проекти, надає інформаційні та консультаційні послуги у сфері мистецтва.

www.artcult.org.ua

Мова заходу - англійська.

Вхід вільний. Для входу в Американський дім, будь ласка, не забудьте паспорт чи водійське посвідчення.

Artist career in USA

Organizers: Modern Art Research Institute of the National Academy of Arts of Ukraine

Speakers: Valentin Popov, artist and Dale Djerassi, producer, founding trustee of Djerassi Resident Artists program

This event will be in English.

Moderator of the talk: Natalia Shpitkovskaya, director of international projects of Modern Art Reserach Institute, Artcult foundation co-founder

The speakers will share their experience of making career in creative industries in USA, giving facts and memories from own life and career achievements. Valentin Popov's used to be one of the artist-resident of Djerassi program, international residency program for artists founded by famous chemist Karl Djerassi, Dale Djerassi's father. The program played an important role in his life, being open internationally and taken care by the no less famous son of the founder at present.

VALENTIN POPOV is a Ukrainian artist, born in Kiev and living for more than 25 years in USA. He graduated from Kiev Academy of Fine Arts of Ukraine and later had a teaching practice in University of California and San Francisco Art Institute. In 2016 Valentin was admitted as Foreign member of the National Academy of Arts of Ukraine. At the meeting in the America house he will beawarded the Diploma of the Academy.

He is an example of self-made talent, who is admired and recognized abroad. His works are in collections of Metropolitan Museum of Art, New York, New York Public Library,  Zimmerli Art Museum-The State University of New Jersey, Museum of Russian-American History of Alaska, Sitka, Duke University Museum of Art, Durham, North Carolina and many others.

"Now in his adopted country, Popov has seized the newness, crassness, abundance and glamour of American culture. Like a very hungry child in a giant supermarket, he wants to taste everything. His recent art reflects this manic appetite for the visual imagery and spoken phrase that now infuses his work."
Robert Flynn Johnson, curator , Fine Arts Museums of San Francisco
"When I first saw Valentin Popov's paintings they gave me a shock. The art had a fetishistic splendor that astounded the eye and confounded the mind. Here again, it seemed, was that melting museum of my dream. "
Barnaby Conrad III, publisher
"The well-delineated eye is a Popovian signature. The eye is a two-way vestibule through which we see others at the same time as we see ourselves reflected. The eye is both a window and a mirror."
Gilbert Alter-Gilbert, critic,  literary historian

DALE DJERASSI -president of Djerassi Films, Inc., has produced and directed several documentary films including Nada Será Como Antes (Nothing Will Be As It Was), about the return of jazz musicians Flora Purim and Airto Moreira to Brazil, and Bhutan -- A Strange Survival, the story of a unique Buddhist kingdom in the Himalayas. He co-produced (with Barbet Schroeder) Koko -- The Talking Gorilla, a feature-length documentary about the famed sign language-speaking gorilla.  He also produced '68, an independent feature film set in San Francisco in the turbulent year of 1968.  Additionally, Djerassi produced two plays -- An Immaculate Misconception at the Eureka Theatre Company in San Francisco and Primary Stages in New York, and Calculus at the Performing Arts Library & Museum in San Francisco.

Djerassi received a bachelor of science degree in political science from Stanford University where he also studied documentary film production.  He currently serves on the board of directors of the Film Arts Foundation in San Francisco and is a founding trustee of both the Djerassi Resident Artists Program in Woodside, California and the Vanguard Public Foundation in San Francisco.

More information about speakers: popov.com and djerassi.org

Organization partners:

National Ukrainian Academy of Arts is a state scientific and artistic institution in the field of art, culture, and art history in Ukraine. The academy is one of the six state funded institutions along with the National Academy of Sciences of Ukraine that was established in 1996 and obtained its National status in 2010. The membership to the academy is on an electoral basis for the distinguished specialists of professional artistry: theater and film directors, composers, painters, conductors, actors etc.

http://academia.gov.ua

Modern Art Research Institute of the National Academy of Arts of Ukraine was founded in 2001 to carry research and exhibition activities in the field of contemporary culture (modern art, theater and cinema).

MARI initiatives aimed to create intellectual atmosphere around the phenomena of contemporary culture. The Institute takes active part in numerous Ukrainian and international exhibitions, conferences , forums, educational seminars and workshops.

MARI officially represented Ukraine at 50, 52, 55-th Venice Biennale in Italy.

www.mari.kiev.ua

Artcult Foundation is a public organization created to promote and support art in Ukraine and abroad. The Foundation conducts and supports art projects, providing information and advice in arts.

www.artcult.org.ua

Please remember to bring your ID (passport or driver's license).

Related events

Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Not a member? Sign up. Log Out